Rakovina kože

Rozhovor s MUDr. Desanou Boreckou

04

okt 2021

0

ROZHOVOR S ONKODERMATOLOGIČKOU Z NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU V BRATISLAVE

Pani doktorka, z čoho máte najväčšie obavy pri diagnóze malígny melanóm?

Malígny melanóm je veľmi zákerný kožný nádor pre svoju schopnosť rýchlej tvorby metastáz, ktoré sa môžu objaviť aj niekoľko rokov po jeho chirurgickom odstránení. Výskyt melanómu narastá viac ako výskyt akéhokoľvek iného zhubného ochorenia!

Objavuje sa u stále mladších ľudí a hoci v súčasnosti zaznamenávame zvýšený záchyt melanómov vo včasných štádiách, úmrtnosť na toto ochorenie sa stále výraznejšie nemení. Hoci sa melanóm vo väčšine prípadov vyskytuje na miestach, kde je ho možné pacientom alebo jeho rodinným príslušníkom vidieť včas, na prvé vyšetrenie k špecialistovi prichádza až jedna štvrtina pacientov s prognosticky vážnymi typmi zbytočne dlho rastúceho malígneho ochorenia.

Sú aj dobré správy ohľadom tohto zákerného onkologického ochorenia kože?

Melanóm je plne vyliečiteľný v počiatočných fázach nádorového rastu. Aj preto je základnou podmienkou úspešnej liečby rozpoznať ho čím skôr a hneď ho správne chirurgicky riešiť. Začínajúci melanóm – „melanóm in situ“- tvorí v súčasnosti asi 25 % zo všetkých novodiagnostikovaných melanómov. V súčasnosti je záchyt melanómov in situ s ročným nárastom 9,5 %, kým výskyt ostatných, menej priaznivých typov melanómov sa zvyšuje len o 2,5 %. Tento priaznivý trend súvisí so zlepšením skríningu i zlepšením diagnostiky melanómu. Dôležité sú aj rôzne osvetové programy pre širokú verejnosť.

Pre melanómy sú charakteristické dva extrémy. Na jednej strane spektra sú pacienti s malými, histologicky tenkými melanómami, ktorých sa podarí úplne vyliečiť rozšírenou chirurgickou excíziou (vyrezaním aj s časťou okolitej zdravej kože). Na druhej strane spektra sú pacienti s metastázami, u ktorých boli ešte donedávna veľmi obmedzené liečebné možnosti a ich prežívanie po objavení sa metastáz bolo veľmi krátke. V súčasnosti môžeme povedať, že sme vstúpili do zlatej éry v možnostiach liečby metastického melanómu. Vďaka objaveniu nových liečebných postupov u pôvodne takmer neliečiteľného metastického ochorenia došlo v posledných rokoch ku výraznému zlepšeniu prognózy. V súčasnosti stále prebiehajú ďalšie klinické štúdie s novými liekmi a ich kombináciami, od ktorých sa očakávajú ešte lepšie terapeutické odpovede v prípade tohto typu agresívneho nádoru s veľmi svojským biologickým chovaním.

Stále platí, že vznik melanómu je spájaný predovšetkým s UV žiarením?

Vystavovanie ľudí ultrafialovému žiareniu je známy rizikový faktor pri rozvoji väčšiny melanómov. Ultrafialové lúče UVA a UVB sú potenciálne karcinogénne a môžu iniciovať tvorbu melanómu cez mnohé mechanizmy vrátane potlačenia imunitného systému kože. Pri vzniku melanómu je zaujímavé, že často nemá priamy vzťah s množstvom slnečnej expozície, pretože sa udáva viac postihnutých pacientov pracujúcich v administratívnych prevádzkach ako tých, ktorí pracujú v exteriéroch. Melanóm sa objavuje viac u ľudí, ktorí žijú v mestách. Aj migrácia ľudí môže ovplyvniť zvýšené riziko objavenia sa melanómu. Ľudia so svetlou kožou, ktorí sa presťahovali do miest s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, majú vyššie riziko vzniku melanómu. Reakcia ľudskej kože na slnečné žiarenie nie je rovnaká. Opakované spálenie citlivej kože zvyšuje riziko vzniku melanómu. Nebezpečné je spálenie hlavne v detskom veku a spálenie až do vytvorenia pľuzgierov. Preto hlavne detskú kožu je potrebné adekvátne chrániť tak, aby u nej nedošlo ani len k začervenaniu (čo je už vlastne spálenie). Melanóm vôbec nemusí vzniknúť v mieste spálenia, môže sa objaviť aj v lokalitách, ktoré neboli priamo vystavené slnku.