Rakovina kože

Liečba

Štádium 0

Nakoľko sa melanóm v štádiu 0 nerozširuje, výber tejto lézie je jedinou potrebnou liečbou. Melanóm sa vyberie spolu s 1 až 2 cm zdravej okolitej kože.

Štátium I.

Chirurgické odstránenie melanómu: primárna liečba melanómu v štádiu I je široké lokálne odstránenie tumoru spolu s okolitou kožou v priemere 1 – 2 cm v závislosti od veľkosti a miesta. Zvyčajne sa odstraňuje  v lokálnej anestéze.
Biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny: v prípade, ak lekár odporučí  zmapovanie lymfatického systému a odstránenie sentinelovej lymfatickej uzliny udeje sa tak v čase pred odstránením tumoru. V prípade, ak je sentinelová uzlina pozitívna na prítomnosť nádorových buniek, je odstránená ako súčasť liečebného plánu.

Je potrebné upozorniť, že mapovanie lymfatického systému a biopsia sentinelovej uzliny pri melanóme v štádiu I je kontroverzná, ale niektoré štúdie ukazujú, že odstránenie sentinelovej uzliny v tomto štádiu melanómu identifikuje pacientov, ktorí môžu potrebovať dodatočnú liečbu, znižuje riziko opakovaného melanómu a môže zvýšiť prežívanie.

Patológia lymfatických uzlín: Ak biopsia sentinelovej uzliny potvrdí melanóm, je potrebné vykonať kompletné odstránenie postihnutých lymfatických uzlín. Ak je vyšetrenie  negatívne, pacientom sa uzliny neodstraňujú. Odstránenie lymfatických uzlín pri rakovine melanómu v štádiu I je tiež kontroverzné, hoci v niektorých prípadoch môžu pacientovi pomôcť lepšiť vyhliadky na liečbu (najmä pri hrubších melanómoch).

Dodatočná liečba: Niektorí lekári sa môžu rozhodnúť v prípade, ak sa preukáže pozitívny nález v uzlinách alebo pri ulcerujúcich či hrubších melanómoch,   pre  imunoterapiu, ktorá by mala pomôcť stimulovať  imunitný systém tak,  aby bojoval proti chorobe.


Na liečbu metastatického melanómu sú k dispozícii štyri druhy liečby: ​

  • Chemoterapia
  • Cielená liečba
  • Imunoterapia
  • Onkolytická liečba ​

Chemoterapia

DTIC (dakarbazín), platinové režimy atď. Na Slovensku dostupná a hradená liečba.

Cielená liečba

Blokuje signálne dráhy v nádorových bunkách, čím zastavuje ich množenie a rast. V Európe je schválená nasledovná liečba: Cobimetinib, vemurafenib, trametinib a dabrafenib. Uvedené lieky sa používajú v monoterapii, alebo v kombinácii. ​Na Slovensku nie je hradená žiadna z vyššie uvedených terapií. Je možné požiadať poisťovňu o udelenie výnimky.

Imunoterapia

Má za cieľ mobilizovať imunitný systém v boji s nádorom.

V Európe je schválená nasledovná liečba: Ipilimumab, nivolumab a pembrolizumab.

Na Slovensku nie je hradená žiadna z vyššie uvedených terapií. Je možné požiadať poisťovňu o udelenie výnimky.

Onkolytická liečba

Likviduje nádor pomocou špeciálne modifikovaného vírusu talimogene laherparepvec = „T-Vec“.

Na Slovensku liečba nie je hradená. Je možné požiadať poisťovňu o udelenie výnimky. ​

V prípade, ak by ste mali záujem požiadať poisťovňu o udelenie výnimky, môžete nás kontaktovať. Vieme vám v komunikácii s poisťovňou bezplatne pomôcť.

Pokračovať ďalej na Klinické skúšky