Rakovina kože

Karcinóm z Merkelových buniek

Karcinóm z Merkelových buniek je agresívna forma rakoviny kože, ktorá má spravidla podobu nebolestivého pologuľovitého červeného až modrastého či fialkastého uzlíka. Často sa vyskytuje na koži tváre, hlavy, krku, menej často na dolných alebo horných končatinách, ale môže sa nachádzať kdekoľvek na tele.

Karcinóm z Merkelových buniek sa môže vyliečiť, ak je diagnostikovaný a lieči sa vo včasnom štádiu. Liečba je chirurgická alebo rádioterapia. Toto ochorenie je však agresívne a rýchlo postupuje, zároveň existuje vysoká pravdepodobnosť lokálnej alebo vzdialenej recidívy, takže je dôležité karcinóm včas detekovať a odstrániť.

Príčiny

Pri väčšine karcinómov z Merkelových buniek bola zistená prítomnosť ľudského vírusu nazvaného Merkelov polyomavírus. Karcinóm z Merkelových buniek do značnej miery súvisí s poruchou imunity, najmä u osôb s chronicky oslabenou funkciou imunitného systému alebo užívajúcich imunosupresívne lieky. K rizikovým faktorom vzniku karcinómu z Merkelových buniek patrí aj vek nad 50 rokov, svetlá farba pokožky a dlhodobá expozícia ultrafialovému žiareniu na slnku alebo v soláriu.

Štádiá

Rozlišujeme 5 štádií podľa pokročilosti a rozšírenia karcinómu:

  • Štádium 0: Povrchové nádory, ktoré neprenikli pod epidermis, povrchovú vrstvu kože.
  • Štádium I a štádium II: Nádory, o ktorých nie je známe, či sa rozšírili do lokoregionálnych lymfatických uzlín, pričom štádium I zahŕňa relatívne malé nádory s nízkym rizikom a štádium II zahŕňa väčšie a/alebo rizikovejšie nádory.
  • Štádium III: Nádory, o ktorých je známe, že sa rozšírili do lokoregionálnych lymfatických uzlín, ale nie za ne.
  • Štádium IV: Vzdialené metastázy, nádory, ktorých nádorové bunky sa rozšírili do vzdialených orgánov za hranice lokoregionálnych lymfatických uzlín.

Liečba

Pri liečbe karcinómu z Merkelových buniek je nutné prihliadať na štádium ochorenia, celkový zdravotný a výkonnostný stav pacienta.
Ak je karcinóm z Merkelových buniek diagnostikovaný v lokálnom štádiu (štádium I až II), odporúča sa kompletné chirurgické odstránenie nádoru. Ak po chirurgickom odstránení existuje vysoké riziko recidívy alebo rozšírenia do lokoregionálnych lymfatických uzlín, lekár zvyčajne odporučí po odstránení lokoregionálnych lymfatických uzlín rádioterapiu. Niektorí lekári odporúčajú rádioterapiu všetkým pacientom s karcinómom z Merkelových buniek.
Lekári navyše môžu odporučiť chemoterapiu, a to najmä pacientom, u ktorých došlo k rozšíreniu karcinómu do vzdialených orgánov, ako sú pľúca alebo pečeň.
K najnovším terapiám patrí aj využitie imunoterapeutickej liečby, ktorá je schválená aj Európskou liekovou agentúrou.

Prevencia

Pravidelne si kontrolujte kožu na celom tele a raz ročne si dajte odborne vyšetriť kožu lekárom.

Vyhýbajte sa nadmerným expozíciám ultrafialového žiarenia, nespáľte sa na slnku, nenavštevujte solárium. Telo chráňte oblečením, noste klobúk a slnečné okuliare. Zdržiavajte sa v tieni.

U osôb, ktoré už mali karcinóm z Merkelových buniek, sa počas prvých troch rokov po liečbe odporúča kontrolné vyšetrenie každé tri alebo štyri mesiace, potom každých šesť mesiacov počas piatich rokov.