Rakovina kože

ROZHOVOR – Najmladší pacient s melanómom, akého som videl, mal tri roky

16

dec 2021

0

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Prednosta Dermatovenerologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici má s problematikou najnebezpečnejšej kožnej rakoviny, s melanómami, bohaté skúsenosti. Kožní lekári používajú na kontrolu a lepšiu vizualizáciu podozrivých útvarov na koži tzv. dermatoskop. Je to vlastne lupa so svetlom a presnosť takejto dermatoskopie sa zvyšuje so skúsenosťou. 

„Samozrejme, morfológiu kožných nádorov sa naučíte z dermatologických atlasov, ale musíte toho v praxi vidieť veľa, aby ste získali potrebnú skúsenosť a vedeli do veľkej miery diagnostikovať melanóm ešte pred histologizáciou (vyšetrením vyrezaného kúska podozrivého tkaniva v laboratóriu). Sú tam určité morfologické štruktúry, ktoré sú preň typické. Zradné sú najmä amelanotické melanómy, čiže melanómy bez pigmentu, ktoré sú síce vzácne, ale môžu ujsť aj skúsenému oku dermatológa. Obyčajne však aj pri takomto náleze zostávajú na okrajoch zvyšky pigmentu na jednom, dvoch miestach, a to si treba počas dermatoskopie všimnúť. Ak si odborník nie je istý, je výhodnejšie podozrivý útvar vyrezať a histologizovať, to sa považuje za lege artis, čiže podľa odporúčaní,“ hovorí odborník.

Napríklad v prípade iného druhu kožných nádorov dermatoskop nemá až taký obrovský  význam ako práve v prípade odhalenia potenciálneho melanómu. Nie je jednoduché rozlíšiť predstupeň spinaliómu, tzv. aktinickú keratózu, a spinalióm samotný. ,,Skúsení dermatológovia však dokážu diagnostikovať melanóm až s 90 % presnosťou ešte pred stanovením definitívnej diagnózy patológom v histologickom laboratóriu,“ dodáva onkodermatológ.

Melanóm sa na rozdiel od iných druhov kožných nádorov (bazaliómu, spinaliómu) môže vyskytovať aj na miestach, ktoré obyčajne nie sú vystavené slnku. So vznikom melanómu totiž súvisia opakované spálenia kože (najmä v detstve), spinalióm je napríklad veľmi viazaný na expozíciu slnkom a na „neosvetlenej“ časti tela sa vyskytuje veľmi zriedkavo.

Samozrejme, najlepšou možnosťou je, ak je možné melanóm vyoperovať aj s dostatočnými okrajmi zdravej kože v štádiu, keď ešte nestihol vytvoriť mikrometastázy ani metastázy vo vzdialenejších orgánoch. V pokročilých štádiách melanómu sa odstraňujú metastázy, ak sa to dá, miesto sa ožaruje rádioterapiou a nasleduje systémová liečba.
Chemoterapia už vo štvrtom (orgánovom) metastatickom štádiu nebýva účinná a v minulosti 5 rokov od diagnostiky prežilo iba 5 % takýchto metastatických pacientov. „Dnes sme už úplne inde,“ dodáva odborník. Od roku 2000 sem prišlo viacero lieko, ktoré viac alebo menej fungujú. Imunoterapeutiká stimulujú imunitný systém organizmu, aby bojoval s nádorovými bunkami, cielená (targetová) liečba je zas zacielená priamo na nádorové bunky. „Dnes nám po štyroch rokoch prežíva ešte polovica metastatických pacientov, čo je oproti stavu spred desiatich rokov úžasné. Aj predĺženie života o niekoľko rokov pri jeho dobrej kvalite má v onkológii svoj význam,“ dodáva MUDr. Slavomír Urbanček.

Rizikové faktory melanómu

UV žiarenie

(najmä spálenia kože) a tzv. nárazové opaľovanie (viac postihnutých pacientov v administratíve ako tých v exteriéroch)

Používanie solárií

40 hodín strávených v soláriu zvyšuje riziko vzniku melanómu o 55 %

Fototyp I. a II.

bledá koža, pehy, modré alebo zelené oči, blond alebo ryšavé vlasy

Vek

so zvyšujúcim sa vekom klesajú aj obranné mechanizmy kože

Imunosupresia

potlačenie imunity prostredníctvom liečby iných diagnóz, viac to však zohráva úlohu pri nemelanómovej rakovine

Počet znamienok

najmä tzv. dysplastické névy

Melanóm v rodine

5-10 % melanómov vzniká v rodinách s predispozíciou na melanóm

Prekonaný melanóm

pacient, ktorý už raz prekonal melanóm, má vyššiu šancu, že bude mať aj ďalší

 

Nepriaznivé prognostické faktory pri melanóme

  1. už na pohľad viditeľný vertikálny (do výšky) rast v tumore
  2. klinicky viditeľná ulcerácia (vredovatenie)
  3. nevýrazná pigmentácia nádoru (tzv. bezfarebný melanóm)
  4. znaky spontánnej regresie (ústupu)
  5. nádory lokalizované na hlave, krku a trupe majú horšiu prognózu
  6. vyšší vek – starší pacienti mávajú hrubšie nádory
  7. mužské pohlavie – muži majú prognosticky horšie formy ochorenia