Rakovina kože

Rozhovor s doc. MUDr. Dušanom Buchvaldom, PhD.

29

júl 2021

0

PREDNOSTOM DETSKEJ DERMATOVENEROLOGICKEJ KLINIKY LF UK A DFNSP BRATISLAVA A PREZIDENTOM SLOVENSKEJ DERMATOVENEROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI—

Čo je to projekt Euromelanoma?

Euromelanoma je európska medzinárodná sieť dermatológov, ktorí sa venujú onkologickej problematike kože. V roku 1999 ju založilo šesť belgických dermatológov, v súčasnosti združuje 39 európskych krajín a Kanadu. Cieľom euromelanoma (www.euromelanoma.org) je prinášať informácie o prevencii, včasnej diagnostike a liečbe kožných nádorov pre laikov, odbornú verejnosť, ale aj inštitúcie ako ministerstvá či parlamenty jednotlivých krajín.

Slovensko sa zúčastňuje na kampani Euromelanoma už niekoľko rokov vždy v máji. Sú tieto kampane úspešné?

Cieľom kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia materských znamienok a iných kožných problémov, čím sa dá úspešne predchádzať nádorovým ochoreniam. Kožní lekári zároveň zdôrazňujú, že vyšetrenia vykonávajú celoročne – a nielen počas kampane. Slovensko sa aktívne zapája do Európskeho dňa melanómu od roku 2004. Ročne sa na Slovensku diagnostikuje cca 700 nových prípadov melanómu. V roku 2019 bolo v rámci Európskeho dňa melanómu v rámci skríningu, aktívneho vyhľadávania v ohraničenom čase, vyšetrených 1 061 pacientov a našlo sa osem histologicky potvrdených melanómov. Potvrdených bolo tiež 31 bazaliómov a 3 spinaliómy, čo sú iné druhy rakoviny kože. Zaznamenali sa napríklad tri zaujímavé výsledky. U 15-ročnej pacientky bol diagnostikovaný bazalióm, ktorý sa vo väčšine prípadov vyskytuje skôr u starších ľudí. 23-ročnej pacientke boli súbežne odhalené malígny melanóm a spinalióm. 74-ročný pacient mal na tele hneď tri bazaliómy a jeden malígny melanóm.

Vy ste aj detský kožný lekár. Čo spojenie melanóm a detský pacient?

Melanóm sa môže vyskytnúť v každom veku, ale veľmi zriedkavo sa objaví u detí do desať rokov. Obyčajne však ide o pacientov s raritnými diagnózami ako xeroderma pigmentosum, albinizmus, môžu to byť detskí pacienti po transplantáciách a podobne. Máme však aj prípady melanómov u adolescentov bez nejakej pridruženej diagnózy, ktorá by zvyšovala pravdepodobnosť vzniku melanómu, čo je veľmi smutné. V roku 2018 sme na Slovensku mali podľa štatistiky 13 pacientov s melanómom do veku 18 rokov. Platí, že dve a viac spálení na slnku u detí zvyšuje riziko melanómu v dospelosti päťnásobne. Samozrejme, existuje aj rodinný výskyt melanómu, niektorí rodinní príslušníci majú nežiaducu mutáciu v géne a treba ich vo zvýšenej miere sledovať. Takisto existuje familiárny výskyt tzv. dysplastických névov, kde je zvýšené riziko vzniku melanómu. Treba apelovať na rodičov, aby chránili svoje deti pred spálením a silným UV žiarením dostupnými prostriedkami. Zdôrazňujem to najmä preto, že dnes veľa rodičov cestuje už s malými deťmi do exotiky – často počas našej zimy, keď dochádza ku veľmi prudkému vzostupu UV indexu.