Rakovina kože

Pilotný skríning kože vo vinohradoch 29.6.2021

20

júl 2021

0

Prvý certifikát SunSafe pracoviska získali vinári

OZ Pacientov s dermatologickými malignitami je partnerom osvetového projektu SunSafe pracovisko, v ktorom zamestnávatelia deklarujú zodpovedný prístup k zdraviu svojich zamestnancov. Nemelanómová rakovina kože patrí k najčastejším zhubným nádorom. Zvýšené riziko predstavuje pre exteriérových pracovníkov, ktorí na priamom slnku strávia až 75 % svojho pracovného času.

Projekt s odbornou garanciou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti prišiel so svojou mobilnou klinikou medzi vinárov a vinohradníkov. Prvé certifikáty SunSafe pracoviska získali: Malokarpatské vinárstvo Pomfy, Repa Winery, Limbavin a Vinárstvo Sadloň.