Rakovina kože

Melanóm pod mikroskopom môže vyzerať ako farebný obraz

16

dec 2021

0

Zhovárame sa o tom s primárkou Oddelenia patologickej anatómie Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave MUDr. Georgínou Kolníkovou, PhD.

Pacienti poznajú ten známy slovný zvrat, že vzorka bude „odoslaná na histológiu“. To znamená, že putuje k vám do laboratória, vy ju istým spôsobom spracujete a pozriete sa na ňu pod mikroskopom.

V našom „patologickom žargóne“ hovoríme, že sa pozrieme do mikroskopu. Postup je taký, že podozrivé vzorky tkanív pacienta, ktoré nám posielajú z operačných sál, fixujeme vo formalíne a zalievame do parafínových blokov, čím si ich vlastne zakonzervujeme. Neskôr ich krájame na plátky s hrúbkou tri mikróny. Každý plátok sa položí na sklíčko a tento preparát sa zafarbí. Ja niekedy hovorím, že sa tu „hráme s farbičkami“. To farbenie nám však umožní znázorniť jednotlivé štruktúry tkaniva a ľahšie odhaliť nádorové bunky. Máme aj ďalšie markery, rôzne protilátky, ktoré na tie sklíčka nanášame, a tie nám pomôžu správne tumor zaradiť, dokonca zistiť, či má veľkú proliferačnú aktivitu. Znamená to, že určíme, či sa jeho bunky množia enormne rýchlo a ide o veľmi agresívny druh, alebo je to hoci benígna, nezhubná záležitosť.

Istým spôsobom vyslovujete nad človekom ortieľ. Denne hľadíte na kúsky tkanív s nádormi. Vidíte za každým sklíčkom pacienta?

Poviem vám úprimne, na tomto odbore je dobré, že pacienta nepoznáme a nestretávame sa s ním. Náš odbor je o úzkej komunikácii s klinikmi, ktorí pacientov vyšetrujú, operujú či inak liečia, patológia je akási šedá eminencia v pozadí. Od našej diagnózy sa odvíja celý ďalší osud pacienta, jeho terapia i prognóza. Je však dobré, že sme od nich izolovaní, pretože si neviem predstaviť vyšetrovať vzorku blízkeho človeka. Táto emocionálna záťaž by tam nemala byť, lebo by rýchlo došlo k vyhoreniu. Keďže sme v onkologickom ústave, kde sa logicky hromadia najmä vzorky rôznych zhubných nádorov a je tu veľa ťažkých, smutných prípadov, snažím sa nenosiť si prácu v hlave domov. Aj preto obdivujem mnohých chirurgov a onkológov, ktorí sú v osobnom kontakte s konkrétnymi pacientmi od začiatku až do konca, často celé roky.

Jediná profesorka patológie na Slovensku Katarína Adamicová v rozhovore povedala, že patológia je morfologický odbor. Vy hľadíte pod mikroskopom, pardon, do mikroskopu, akoby na obrázky. Často vyzerajú dokonca pekne.

Pozrite sa do mikroskopu. Tu vidíte narezané vzorky tzv. sentinelových, strážnych uzlín pacienta so zhubným melanómom. Musíme zistiť, či už aj v uzlinách má, alebo nemá metastázy. Od toho závisí jeho ďalšia prognóza. Vidíte peknú ružovo-fialovú štruktúru toho preparátu. To je to základné farbenie. Vyzerá to esteticky, však? Väčšina patológov má vzťah k výtvarnému umeniu, pretože my vlastne stále hľadíme a porovnávame akoby abstraktné obrazy. Profesor Josef Zámečník, skvelý patológ z pražského Motola, tvrdí, že patológia je disciplinovaná a výtvarné umenie je nespútané. V patológii musíte striktne dodržať postup, najprv preparát zmraziť, potom narezať, ofarbiť. Vo výtvarnom umení vás nič nelimituje, je to neviazaný výbuch emócií a nápadov. Patológovia majú obyčajne veľmi dobrú vizuálnu pamäť a zmysel pre detail.

(Z rozhovoru pre mesačník Dobré zdravie v denníku Pravda.)