Rakovina kože

Abeceda melanómu

29

júl 2021

0

Pomocníkom pri podozrení na prítomnosť melanómu sú tzv. „ABCDEFG kritériá“ označujúce najtypickejšie charakteristiky začínajúceho melanómu.

A

predstavuje asymetriu. Nebezpečné je znamienko, ktoré nemá pravidelný oválny alebo kruhový tvar, môže mať akoby výbežky.

B

predstavuje ohraničenie, okraj (z anglického border). Pigmentové znamienka môžu byť ostro ohraničené, ale môžu mať aj rozstrapkaný, mnohotvárny okraj. Neostré, akoby rozpité ohraničenie znamienka je podozrivé.

C

znamená farbu (z anglického color). Ak má znamienko viacero farebných odtieňov, treba ho ukázať odborníkovi. Zhubné znamienka majú často odtiene hnedej či čiernej farby, avšak môže sa v nich objaviť dokonca aj červená, biela či modrá farba! Melanómy môžu nielen tmavnúť, ale aj strácať farbu. Niekedy môže melanóm pôsobiť len ako dlho sa nehojaca, mokvajúca vyrážka.

D

značí priemer (diameter) alebo rozmer (dimension). Melanómy majú obyčajne priemer väčší ako 6 mm.

E

značí vyvýšenie pôvodne plochého znamienka (elevácia). Môže sa tým myslieť aj evolution, čiže vývoj. Podozrivé je všetko, čo rastie.

F

znamená smiešne vyzerajúci nález (funny looking lesion). Melanóm je akýmsi „škaredým káčatkom“ medzi ostatnými znamienkami na tele. Je iný ako ostatné znamienka.

G

znamená rast (growing) – platí pri melanómoch, ktoré rastú priamo do výšky.