Rakovina kože

Prevencia očami odborníka

16

feb 2017

0

Ako je to na Slovensku so skríningom kože ako prevenciou proti  rakovine? Máte informácie, koľko ľudí navštívi ročne dermatológa v rámci prevencie?

Prevencia sa týka najmä pigmentových névov, zriedkavejšie iných nádorov kože. Na Slovensku sa diagnostikuje asi 600 nových  melanómov ročne. Pacienti prichádzajú na vyšetrenie pigmentových lézií sami, alebo na odporučenie praktického lekára. Počet pacientov nie je známy. Dermatológovia a onkológovia by určite privítali, aby sa preventívne onkodermatologické vyšetrenie stalo  súčasťou preventívnych prehliadok.

Prečo je preventívne vyšetrenie dôležité?

Podobne ako u iných onkologických ochorení je kľúčovým prognostickým faktorom včasný záchyt dysplastického znamienka, melanómu alebo iného kožného tumoru.  Včasné odstránenie podozrivej lézie zabráni jej ďalšiemu vývoju do invazívneho melanómu.

Ako prebieha skríningové vyšetrenie kože?

Dermatológ by mal vyšetriť celého pacienta, nie iba malú časť povrchu tela. Na základe vizuálneho vyšetrenie  potom vyselektuje útvary, ktoré sú následne vyšetrené dermatoskopom.  V prípade podozrenia na prekancerózu, alebo nádor je pacient odoslaný na odstránenie lézie na plastickú chirurgiu.

Je počet preventívnych návštev dostatočný? Aký je z toho záchyt pacientov s rakovinou kože? Aké sú tieto údaje na SR v porovnaní so zahraničím?

Počty preventívnych návštev sa neevidujú. Naše pracovisko je orientované na onkodermatológiu. Týždenne vyšetríme preventívne približne 10-15 pacientov. Ročne sa v banskobystrickom kraji diagnostikuje asi 120-150 nových melanómov a stovky iných kožných nádorov, najčastejšie bazocelulárnych a spinocelulárnych karcinómov. V krajinách s vysokým výskytom kožnej rakoviny, napr. v Austrálii, sú vytvorené národné preventívne programy zahrnujúce aktívne vyhľadávanie, alebo edukáciu celej populácie. 

Koho rakovina kože najviac postihuje? Kto je rizikový?

Rizikovými faktormi melanómu sú biely fototyp, opakované spálenia kože, zvlášť v detstve, veľký počet znamienok a výskyt melanómu u blízkych pokrvných príbuzných. Rizikovými faktormi spinocelulárneho a bazocelulárneho karcinómu sú taktiež biely fototyp kože, dlhodobá, roky trvajúca  expozícia slnku, prípadne znížená imunita organizmu, napr. v dôsledku užívania imunosupresívnych liekov. Z tohto hľadiska sú rizikoví najmä ľudia pracujúci vonku ako poľnohospodári, pracovníci v stavebnom priemysle a ľudia po transplantácii, atď. 

Čo by mal človek urobiť, aby predišiel rakovine kože? Ako často je potrebné chodiť na prehliadky k lekárovi, keď som rizikový pacient?

Myslím, že v súčasnosti je dostatočná masmediálna informovanosť o možných rizikách rakoviny kože.  Najdôležitejším preventívnym faktorom je ochrana pred UV žiarením,  nosenie vhodných odevov, pokrývok hlavy, používanie fotoprotektívnych prostriedkov. Účinným nástrojom sa ukazuje samovyšetrovanie znamienok zamerané najmä na zmeny ich farby, veľkosti, tvaru, prípadne asistované vyšetrovanie rodinným príslušníkom. Pacienti s veľkým počtom névov, alebo s výskytom dysplastických znamienok by mali byť pravidelne vyšetrovaní u dermatológa. Frekvenciu kontrolných vyšetrení určí obyčajne lekár.

Je potrebné sa o kožu v prípade diagnostikovania rakoviny kože špeciálne starať?

Pacienti s anamnézou melanómu, alebo nemelanómovej rakoviny kože by mali dodržiavať opatrenia, ktoré som spomínal pred chvíľou. V  závislosti od typu a rozsahu postihnutia nádoru sú samozrejme potrebné dermatologické kontroly.

Ako by mal človek upraviť stravovacie návyky, keď mu bola diagnostikovaná rakovina kože? Je potrebné užívať doplnky stravy? Ak áno, aké?

Diétne obmedzenia vo vzťahu k rakovine kože nemajú význam. V lekárňach sú dostupné výživové doplnky obsahujúce rôzne fotoprotektívne a reparačné zložky. Sú určené na užívanie v období intenzívnejšej  expozície slnku, teda najčastejšie v lete. 

Aké sú základné možnosti liečby rakoviny kože a aká je adherencia k liečbe u pacientov s rakovinou kože?

Liečba melanómu bola donedávna smutnou kapitolou medicíny. Pacienti s mestastatickou formou ochorenia prežívali krátko a veľká časť z nich umierala. Posledné roky priniesli vývoj nových liekov. Tieto fungujú  jednak na princípe blokovania vnútrobunkových dráh nádorových buniek, dôsledkom čoho je zástava rastu nádorovej buky, alebo stimulovaním protinádorovej imunity pacienta. Niektoré z týchto liekov, podávaných samostatne, alebo v kombinácii sú už dostupné aj u nás, niektoré ešte čakajú na výsledky klinických skúšaní.  Dostupný je aj liek na neoperabilné formy bazocelulárneho karcinómu.

Adherencia, čiže dôsledné dodržiavanie odporučených liečebných postupov pacientom je u väčšiny chorých dobrá. Veď ide nezriedka o život ohrozujúce ochorenia a lekár aj pacient majú spoločný cieľ.

Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, Phd.

Tento článok vyšiel s podporou spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o.