Rakovina kože

Tlačová konferencia o rakovine kože 25.5.2016, hotel Saffron

25

máj 2016

0

25. mája 2016 naše združenie zorganizovalo tlačovú konferenciu „Rakovina kože: ochorenie, ktoré môže vypuknúť každý deň.“ V hoteli Saffron sme privítali takmer 30 novinárov z našich médií, tlačových agentúr, aj televízie.

Na úvod Silvia Schmidtmayerová, ako predseda privítala všetkých v mene nášho združenia, predstavila hostí a otvorila odbornú časť tlačovej konferencie. MUDr. Katarína Poláková, PhD. z Onkologického ústavu svätej Alžbety hovorila o mýtoch a faktoch, ktoré sa k téme rakovina kože viažu. Oboznámila prítomných novinárov o jej výskyte, diagnostike a možnostiach liečby. MUDr. Desana Borecká z Národného onkologického ústavu hovorila o výskyte, diagnostike a možnostiach liečby nemelanómovej rakoviny. Silvia Schmidtmayerová predstavila novinárom ciele nášho združenia, a to hlavne umožniť pacientom prístup k čo najrelevantnejším informáciám o chorobe, o možnostiach liečby, vrátane prístupu k inovatívnej liečbe a o plánoch na aktivity v oblasti edukácie a prevencie.

Lenka Katrenčinová, zakladajúca členka združenia v krátkosti povedala svoju osobnú skúsenosť s tragickým koncom, ktorá ju viedla k tomu, aby iniciovala založenie združenia na podporu pacientov s kožnými malignitami.

Obe odborníčky dlhodobo sa venujúce tejto téme potvrdili, že v súčasnosti je na Slovensku stúpajúca tendencia v počte ochorení na rakovinu kože a čo je ešte alarmujúcejšie stále pribúda mladých ľudí s touto diagnózou. Preto aj naše aktivity v oblasti edukácie a prevencie majú zmysel, sú nanajvýš aktuálne a potrebné.

Ďakujeme všetkým zúčastnením za záujem a účasť a spoločnosti Novartis za podporu.