Rakovina kože

Psychologická poradňa

Rakovina kože. Dve slová, ktoré vám v priebehu sekundy obrátia život hore nohami. Aj keď ste už možno pred vyšetrením mali akýsi zlý pocit, zvláštnu predtuchu, že to znamienko, útvar na koži, ktorý pozorujete môže byť závažný problém, až po vypočutí si diagnózy naberie táto obava svoj obludný rozmer.

Rakovina kože. Každý z vás, ktorý má osobnú skúsenosť s touto diagnózou, má aj svoju jedinečnú skúsenosť z toho, ako sa cítil a čo prežíval, keď sa svoju diagnózu dozvedel. Naše združenie vzniklo práve preto, aby ste od prvého stretu s touto chorobou nemuseli byť ňu sami. Jednou z možností, ako vám vieme pomôcť, je aj poradňa a služby psychológa.

Ponúkame vám bezplatnú poradňu v ktorejkoľvek fáze liečby, pre vás, aj pre vašich rodinných príslušníkov. Rakovina je choroba, ktorá výrazne zasahuje a ovplyvňuje situáciu v rodine, aj najbližšom okolí pacienta, preto ak cítite že by ste radi prišli ako rodina, ste vítaní všetci spolu.

Poradňu môžete navštíviť osobne, to je možnosť hlavne pre pacientov z Bratislavy a okolia, alebo ma kontaktovať mailom, cez skype, a následne sa môžeme dohovoriť aj telefonicky.

Termín je vždy otvorený a dohoda je individuálna podľa vašich možností, okolností a zdravotného stavu.