Rakovina kože

Silvia Schmidtmayerová

  • Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, 1998
  • Od roku 2005 je vo výcviku psychodynamickej psychoterapie v SIPP (pretrváva)
  • Pracuje na klinike ISCARE Reprofit. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru počas celého procesu, následného psychického spracovania ako úspešného, tak aj neúspešného cyklu a možnostiam psychologickej intervencie v tomto procese
  • Od roku 2011 sa ako dobrovoľník venuje práci s pozostalými, so stratami, komplikovanému smúteniu
  • Angažuje sa v pacientskom občianskom združení Amazonky (pacientky s karcinómom prsníka)
  • Žije a pracuje v Bratislave