Rakovina kože

Marica Laščeková

Marica sa venuje pacientskej problematike od roku 2013, kedy sa stala predsedom OZ InkoFórum (OZ zastupujúce pacientov s únikom moču a stolice). Predtým pôsobila v oblasti marketingu a produktového manažmentu v nadnárodných spoločnostiach a na MZ SR ako referent a člen Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky. Vyštudovala Európsku pacientsku akadémiu, ktorá je zameraná na vývoj nových liekov a medicínskych technológií, vďaka čomu bola prizvaná za spoluzakladateľa združenia Pacientov s dermatologickými malignitami. Jej snahou je pomôcť pacientovi zorientovať sa vo svojej diagnóze a nájsť tie najlepšie možné riešenia. Veľký dôraz kladie na prevenciu. sa Má tri deti, vo voľnom čase rada číta a cvičí jógu.