Rakovina kože

Vaše príbehy

Prečo je pre nás Váš príbeh dôležitý. Život s diagnózou malígny melanóm, alebo život ak vám malígny melanóm vzal vášho blízkeho milovaného je náročný a choroba sa každý deň pripomína, či už reálne, alebo v spomienkach na blízkeho zomrelého. Ak máte silu a ochotu podeliť sa s druhými ľuďmi o to, čo prežívate a čo vám táto diagnóza priniesla do života, môžete cez svoj príbeh pomôcť porozumieť druhým ľudom túto, pre nich novú situáciu, alebo ukázať cez svoje skúsenosti, ako ste sa s chorobou naučili žiť, čo vám pomáhalo a naopak, čo bolo pre váš ťažko zvládnuteľné, frustrujúce, vyčerpávajúce.

O čo viac sa s nami podelíte, o to viac tým pomôžete druhým pacientom, alebo ich príbuzným, priateľom. Môžete písať o vašich myšlienkach, pocitoch aj zážitkoch s chorobou. Všetko čo napíšete je správne, lebo je to váš príbeh.

Ak neviete ako začať, ako pomôcka vám môžu poslúžiť nasledovné otázky. Nemusíte na ne odpovedať. Len si v duchu popremýšľať, čo by ste asi povedali, čo vám napadá, keď ich čítate.

  • Keď ste sa vy / váš partner dozvedeli diagnózu, čo sa stalo vo vašom živote? Čo sa zmenilo?
  • Ako ste sa cítili? Kto vám pomohol? Ako ste situáciu riešili?
  • Ako vám bolo nápomocné okolie? Najbližší príbuzní, priatelia, zdravotný personál?
  • Čo sa menilo, počas diagnostikovania, liečby, doliečovania?
  • Čo bolo pre vás najviac nápomocné? Čo bolo pre vás najťažšie?

Ak sa rozhodnete písať z pohľadu pacienta, o svojej chorobe, je len na vašom zvážení,  koľko a akých osobných informácií do príbehu uvediete. Ak by ste sa rozhodli napísať príbeh o človeku, ktorého vám táto diagnóza vzala a venovať mu prostredníctvom vašich slov spomienku, budeme vám vďační. Váš príbeh môžete doplniť fotkou, kresbou, obrázkom.

V mene všetkých, ktorí budú čítať vaše príbehy,  ďakujeme.